Disclaimer

STEM Events & Entertainment heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is.

STEM Events & Entertainment is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van alle inhoud daarvan, berust bij STEM Events & Entertainment, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Al het digitale materiaal wat terug te vinden is op deze website, mag niet zonder schriftelijke toestemming van STEM Events & Entertainment worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan STEM Events & Entertainment.

STEM Events & Entertainment aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door STEM Events & Entertainment, op welke manier dan ook.

Prijzen

Alle op de website genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.